Cs En

Dokonale vyčištěná voda

Zvýšení účinnosti čištění

Snížení zbytkové koncentrace kovů ve zneutralizované odpadní vodě - mimořádně jednoduché, mimořádně účinné!


Vzhledem k neustále se zpřísňujícím požadavkům vodoprávních úřadů je v řadě případů stávající čištění vody spočívající ve vysrážení ve vodě rozpuštěných kovů ve formě málo rozpustných hydroxidů nedostatečné a je proto třeba provést další snížení jejich zbytkových koncentrací ve vypouštěné vodě dočištěním. Nabízíme řešení tohoto problému bez použití iontoměničů a to jednoduchým a mimořádně účinným postupem, který Vám trvale zajistí při malých pořizovacích a provozních nákladech minimální koncentrace zbytkového znečištění kovů ve vypouštěné vyčištěné vodě.

V případě přítomnosti komplexotvorných látek v surové odpadní vodě jsou tímto postupem dočištění vybavovány všechny typy čistíren ARRHENIUS.

 

Nevýhody použití iontoměničů na dočištění odpadní vody:

 

  • Vysoké pořizovací náklady.
  • Předřazení pískového filtru (pravidelné provádění propírání) a filtru s aktivním uhlím (nákladná likvidace použitého sorbentu).
  • Nutnost průběžného sledování účinnosti iontoměničů (provádění chemických rozborů) a potřeba provádění jejich regenerace.
  • Při použití vápenného hydrátu jako neutralizačního činidla možnost vylučování vápenatých sloučenin.

Výhody naší firmou nabízeného postupu:

 

  • Nízké pořizovací náklady.
  • Nízké provozní náklady (použití běžně dostupných a levných tuzemských činidel, jejichž spotřeba je nízká).
  • Minimální nároky pro obsluhu.
  • Malé prostorové nároky.
  • Provozní spolehlivost (pokud jsou dávkovány chemikálie, dočištění probíhá a není nutná analytická kontrola).
  • Dosažení minimální možné zbytkové koncentrace kovů (např. niklu, zinku, mědi, chrómu, kadmia, olova, kobaltu a rtuti). Vysoká účinnost i v případě, že odpadní voda obsahuje komplexotvorné látky.

Postup lze většinou aplikovat na stávající zařízení bez dalších významných úprav. V některých případech je výhodné jeho doplnění o nové automatické průtočné zařízení, jeho malé rozměry umožňují jeho bezproblémovou instalaci i ve stávajících čistírnách. Zařízení umožní současně i zachycení neutralizačního kalu v případě jeho nedokonalé separace původním zařízením.

 

Na základě provozních zkušeností jsou zbytkové koncentrace kovů ve vyčištěné vodě menší jak 0,1 mg/l, u některých kovů dosahují setin až tisícin miligramů v jednom litru.

Logo_paticka

copyright (C) IMPEA s.r.o.
2007 - 2015

Tel.: +420 603 438 923
e-mail: info@impea.cz