Cs En

Dokonale vyčištěná voda

Zpracování provozních řádů

Zpracování provozních řádů neutralizačních stanic provádíme v rozsahu požadovaném „Vyhláškou č. 195/2002 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 2. května 2002 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl“, který bude mít následující části:

 

 • Technické údaje o vodním díle a údaje s ním související.
 • Provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu.
 • Pokyny pro provoz a údržbu.
 • Pokyny pro provoz a obsluhu v zimním období.
 • Pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích.
 • Seznamy důležitých adres a komunikačních spojení.
 • Zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla.
 • Ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního díla.
 • Příprava činidel.
 • Měření a regulace.
 • Údaje o vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a oprav.
 • Soubor bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů.
 • Přehled opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků.

 

Provozovatelem budou bezplatně předány následující podklady:

 

 • Údaje o chemickém složení funkčních lázní používaných na povrchové úpravy obsahující největší množství kyseliny, hydroxidu, kyanidů, dusitanů a šestimocného chrómu (objem lázně v m3, koncentraci v kg/m3).
 • Kopii rozhodnutí vodoprávního úřadu s uvedenými max. hodnotami zbytkového znečištění sledovaných ukazatelů.
 • Organizační schéma dozoru nad čistící stanicí.
 • Důležitá telefonní čísla pro případ mimořádné situace (první pomoc, hasiči, vrátnice, nadřízený, atd.).
 • Bilanční údaje jednotlivých druhů průmyslové odp. vody (max. a prům. produkce v m3/den).
 • Kopie stávajícího provozního řádu.
Logo_paticka

copyright (C) IMPEA s.r.o.
2007 - 2015

Tel.: +420 603 438 923
e-mail: info@impea.cz