Cs En

Dokonale vyčištěná voda

Naše služby

Čistírny průmyslových odpadních vod (neutralizační stanice) ARRHENIUS používají ÚČINNÉ POSTUPY ČIŠTĚNÍ a proto z nich vytéká DOKONALE VYČIŠTĚNÁ VODA. Vzhledem k modulárnímu uspořádání lze čistírny použít při čištění převážné většiny průmyslových odpadních vod.

 

  1. Navštívíme Vaši firmu, zjistíme příčiny Vašich problémů a seznámíme Vás s možnostmi řešení.
  2. V nejkratším možném termínu Vám bezplatně zpracujeme podrobnou cenovou nabídku tak, aby jste se mohli rozhodnout o dalším postupu a případně ji porovnat s naší konkurencí.
  3. Pokud Vám konkurence nabídne levnější variantu, jejich nabídku s Vámi projdeme a pomůžeme Vám vyhodnotit rozdíly včetně jejich přínosů pro Vás.
  4. Ihned po obdržení Vaší objednávky si s Vámi dohodneme pevný termín realizace (montáže).
  5. Před skončením montáže s Vámi vše zkontrolujeme a provedeme případné úpravy podle Vašich připomínek.
  6. Po ukončení montáže zařízení zprovozníme, zaškolíme Vaše pracovníky a předáme podrobný provozní řád.
  7. Co nejdříve Vám předáme revizní zprávu a podrobnou technickou dokumentaci  umožňující provádění bezproblémové údržby.

 

Pro některé aplikace lze použít tzv. typové řešení. Ve většině případů se návrh uspořádání čistírny provádí "na míru" podle požadavku zákazníka, prostorových možností, množství surové vody a požadované kvality vypouštěné vyčištěné odpadní vody.

 

Naše firma má k dispozici speciální software na výpočet parametrů technologického zařízení na dávkování vápenného mléka (nedochází k zanášení potrubí, ucpávání ventilů, usazování hydroxidu vápenatého v zásobní nádrži) a na návrh parametrů lopatkových míchadel reakčních a rozpouštěcích nádrží (zajištění dokonalé homogenizace, odstranění zanášení nádrží, maximální šetrnost k vločkám kalu).

 

Logo_paticka

copyright (C) IMPEA s.r.o.
2007 - 2015

Tel.: +420 603 438 923
e-mail: info@impea.cz