Cs En

Dokonale vyčištěná voda

Školení obsluhy čistíren

Každý člověk může svou práci vykonávat dobře a spolehlivě pouze tehdy, když jí rozumí. Výjimkou není ani obsluha čistíren průmyslových odpadních vod (neutralizačních stanic). Jedná se o zodpovědnou práci, při které může dojít nejen k ohrožení životního prostředí ale i životů lidí.


Proškolení obsluhy čistíren průmyslových odpadních vod provádíme v rozsahu požadovaném ČSN 75 65 05. Jeho součástí je nejdříve poskytnutí studijního materiálu pro seznámení školených pracovníků s danou problematikou, následuje jejich proškolení v požadovaném rozsahu přímo na jejich pracovišti včetně zodpovězení případných dotazů. Na závěr se provede přezkoušení pracovníků formou písemného testu. V případě úspěšného vykonání zkoušky pracovník získá "Potvrzení o absolvování kurzu" s platností 5 let. V případě neúspěšného provedení testu se musí proškolení zopakovat. U školených pracovníků se předpokládá přiměřená praxe.

 

Objednáním proškolení Vašich pracovníků u naší firmy získáte:

 

  • Aktuální přehled všech nejdůležitějších právních norem a základních informací souvisejících s provozem neutralizační stanice zpracovaný v jednoduché a srozumitelné formě ve studijním materiálu, který zůstává školeným pracovníkům.
  • Možnost provedení proškolení přímo ve Vaší firmě.
  • Možnost objasnění případných provozních problémů souvisejících s obsahem školení.

 

Současně uspoříte:

 

  • Čas Vašich pracovníků.
  • Finanční prostředky za úhradu jejich cestovních nákladů a za ubytování.
  • Na základě sdělení počtu pracovníků Vám zašleme nabídku s přesným rozsahem školení a jeho cenou.
Logo_paticka

copyright (C) IMPEA s.r.o.
2007 - 2015

Tel.: +420 603 438 923
e-mail: info@impea.cz