Cs En

Dokonale vyčištěná voda

Zpracování projektové dokumentace

Čistírna odpadních vod (neutralizační stanice) je vodohospodářské dílo a proto by mělo být k instalaci nebo rekonstrukci čistírny vydáno příslušným vodoprávním úřadem stavební povolení.

V případě potřeby zkrácení doby do realizace je možno zpracovat projektovou dokumentaci - technologickou část pro podání žádosti o stavební povolení s rozsahem odpovídajícím realizační dokumentaci. U části měření a regulace je výhodnější rozdělení zachovat.
Vzhledem k tomu, že neutralizační stanice je většinou součástí rozsáhlejší investiční akce, doporučujeme zajištění zpracování stavební části projektové dokumentace neutralizační stanice firmou, která ji zpracovává pro celou akci. Součástí naší nabídky proto bývá pouze poskytnutí podkladů pro řešení stavební části.

V případě zájmu zpracování stavební části zajistíme.


Zpracování projektové dokumentace technologické části


Dokumentace v rozsahu pro podání žádosti o stavební povolení bude obsahovat zejména:

 

 • Souhrnnou technickou zprávu s potřebnými bilančními údaji.
 • Dispozice technologického zařízení.
 • Rozvody technologického potrubí.
 • Rozvod vody a kanalizace.
 • Rozvod stlačeného vzduchu.
 • Požadavky na stavební úpravy.

 

Zpracování realizační dokumentace bude obsahovat zejména:

 

 • Prováděcí projekt skládající se z technické zprávy technologických rozvodů, rozvodů vody, stlačeného vzduchu a kanalizace, výkresové části půdorysů doplněné o dimenze potrubí a jejich rozvinuté řezy.
 • Výkaz výměr.
 • Upřesňující požadavky na stavební úpravy.

 

Dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení u rozsahu odpovídající realizační dokumentaci bude obsahovat zejména:

 

 • Souhrnnou technickou zprávu s potřebnými bilančními údaji.
 • Dispozice technologického zařízení.
 • Rozvod vody a kanalizace vč. rozvinutých řezů a dimenzí.
 • Rozvod stlačeného vzduchu vč. rozvinutých řezů a dimenzí.
 • Výpis spotřeby potrubí a armatur.
 • Upřesňující požadavky na stavební úpravy.


 

Zpracování projektové dokumentace části měření a regulace


U rozsahu pro podání žádosti o stavební povolení  bude obsahovat zejména:

 

 • Technologické schéma MaR s průvodní zprávou (účel a zdůvodnění nasazení MaR v neutralizační stanici, návrh MaR technologie provozu, zabezpečení budoucího provozu). Součástí dokumentace nebude stavební elektro tj. osvětlení a zásuvkové obvody, ale pouze kompletní technologie NS.


Zpracování realizační dokumentace bude obsahovat zejména:

 

 • Určení prostředí včetně podrobné technické zprávy, prováděcí projekt včetně kabelových rozvodů, kabelového seznamu, schéma napájení, schémat rozvaděčů a technologického schéma.
  Součástí dokumentace nebude stavební elektro tj. osvětlení a zásuvkové obvody, ale pouze kompletní technologie NS.
Logo_paticka

copyright (C) IMPEA s.r.o.
2007 - 2015

Tel.: +420 603 438 923
e-mail: info@impea.cz