Cs En

Dokonale vyčištěná voda

Čištění vody z louhování nábytku

Při odstraňování původní povrchové úpravy ze starého nábytku jeho louhováním a při jeho následném oplachu vznikají odpadní vody, které mimo vysoké koncentrace rozpuštěných látek obsahují i vysoké koncentrace zinku, chrómu, mědi, olova, niklu, kadmia a dalších kovů obsažených v nátěrových hmotách. Při použití běžných čistících postupů nebývá většinou dosaženo požadované účinnosti čištění a splnění požadavků vodoprávního úřadu. V řadě případů producenti odp. vody spoléhají na to, že vzhledem k její relativně malé produkci vodoprávní úřad tyto nedostatky nezjistí. Opak je pravdou - vše je jen otázkou času.

 

Při louhování nábytku dochází k odstraňování původní povrchové úpravy starého nábytku působením vodného roztoku hydroxidu sodného při zvýšené teplotě. Tato lázeň se nevypouští, pouze se doplňuje odpar a výnos. Nábytek se po vyjmutí z lázně nechá okapat a provede se jeho opláchnutí tlakovou vodou - nejdříve recirkulovanou a následně čistou.

 

Nabízíme provozně jednoduchý čistící postup speciálně navržený pro zneškodňování odp. vody z louhování nábytku včetně dodávky technologického zařízení umožňujícího i odvodňování čistírenského kalu. Pokud už čistírnu máte a nejste s její účinností spokojeni, lze ho aplikovat na většinu stávajícího technologického zařízení.

 

Rozsah řešení:

 

 • Prověření koncentrací jednotlivých ukazatelů znečištění surové odpadní vody se zaměřením na kovy provedením komplexního chemického rozboru reprezentativního vzorku.
 • Laboratorní prověření účinnosti čistícího postupu včetně optimalizace dávek činidel. V průběhu laboratorních zkoušek bude proveden výběr vhodného polymerního flokulantu na zlepšení sedimentačních a filtračních vlastností čistírenského kalu.
 • Navržení vhodného technologického zařízení a jeho uspořádání (blokové technologické schéma), provedení jeho specifikace.
 • Řešení separace kalu a kalového hospodářství.
 • Posouzení a navržení rozsahu kontrol na provozní sledování čistícího postupu.
 • Očekávané složení odp. vody na vstupu do čistící stanice.
 • Očekávané složení vody na výstupu z čistící stanice.
 • Návrhy na úpravy a doplnění stávajícího technologického zařízení.
 • Zpracování návrhu řešení a výsledků laboratorních zkoušek formou písemné zprávy.

 

Výhody nabízeného řešení:

 

 • Vysoká účinnost čištění, splnění všech požadavků vodohospodářského orgánu, odstranění rizika postihu za vypouštění odpadních vod v rozporu s platným rozhodnutím.
 • V případě přítomnosti CrVI se provede jeho redukce.
 • Nízké pořizovací a provozní náklady (použití tuzemských běžně dostupných činidel).
 • Jednoduchost čistícího postupu, minimální nároky na obsluhu a prostor.
 • Výrazné snížení vlivu obsluhy na účinnost čistícího procesu.
 • Možnost částečné recirkulace vyčištěné odp. vody.
 • Zvýšení standardnosti kvality vypouštěné odp. vody (ISO 9000).
 • Možnost provedení navržených úprav i za provozu stávající ČOV.
 • Dodané technologické zařízení je plastové s dlouhou životností.
 • V případě zájmu nabízíme zpracování provozního řádu.
Logo_paticka

copyright (C) IMPEA s.r.o.
2007 - 2015

Tel.: +420 603 438 923
e-mail: info@impea.cz