Cs En

Dokonale vyčištěná voda

Sedimentace a odvodňování kalů

Použitím polymerního flokulantu v průběhu čistícího postupu se dosáhne výrazného zlepšení sedimentačních a filtračních vlastností čistírenského kalu. Současně dojde ke zvýšení výkonu čistírny (zkrácení doby sedimentace nebo zvýšení průtoku) a ke zvýšení koncentrace sušiny ve filtračním koláči (úspora za likvidaci). Výběr polymerního flokulantu se musí provést podle řady kritérií vždy pro každý konkrétní kal. Při provozování kalového hospodářství (usazovací nádrž, gravitační zahušťovač kalu, kalolis, dehydratační jednotka) musí být k zajištění jeho optimálního provozu dodržovány určitá pravidla.

 

Dokonalým odvodněním čistírenského kalu dosáhnete zvýšení obsahu sušiny. Budete překvapeni, jakou úsporu finančních prostředků Vám přinese snížení obsahu vody o jednotky procent. Při jeho likvidaci platíte totiž za hmotnost a voda je poměrně těžká ...


Odvodnění suspenze (kalu) je konečným stupněm umožňujícím co nejvyšší snížení obsahu vody v čistírenském kalu a tím dosažení jeho lepší manipulovatelnosti. Místo v současné době již nevyhovující kalových polí se používá strojní odvodnění pracující nejčastěji na principu tlakové filtrace přes plachetku zadržující suspenzi. Výsledek filtrace závisí na řadě faktorů a jeho výsledek je vhodné vždy poloprovozně vyzkoušet. Nejčastěji používaným strojním zařízením je kalolis. V případě malého objemu produkovaného kalu je možno s výhodou použít dehydratační jednotku obsahující rukávový filtr.

 

Dehydratační jednotka se skládá z plastové nádoby opatřené šroubením na připojení hadice a nerezového koše ve tvaru kvádru se stojánkem, do kterého se vkládá filtrační vložka na jedno použití. Do zařízení se napustí voda s kalem až po kraj. Voda (filtrát) postupně odtéká a průběžně se dopouští nová voda s kalem. Po zaplnění objemu filtru se nechá odtéci voda, koš se vyjme a kal i s filtrační vložkou se vyklopí. Do koše se dá nová vložka a zařízení je připraveno k provozu. Optimální počet je 2 ks, přesný počet se určí podle velikosti produkce kalu a jeho filtračních vlastností. Při použití filtračních vložek na jedno použití odpadne nepříjemná práce s odstraňováním kalu z filtru a jeho praním nebo jiným čištěním před novým použitím (jinak dojde k jeho „zalepení“, což se projeví ve výrazném snížení výkonu filtrace - prodloužením doby odvodňování).


Dehydratační jednotka 120 l (objem nádoby plastové popelnice):*
a) Objem dehydratačního koše - 75 l (koš je vysýpací vrchem - standard)
b) Objem dehydratačního koše - 75 l (koš s úchyty pro mechanizované zvedání zpevněný a s vyklápěcím dnem pro vysypávání kalů spodem).

Dehydratační jednotka 240 l (objem nádoby plastové popelnice):*
a) Objem dehydratačního koše - 130 l (koš je vysýpací vrchem - standard)
b) Objem dehydratačního koše - 130 l (koš s úchyty pro mechanizované zvedání zpevněný a s vyklápěcím dnem pro vysypávání kalů spodem).


Pozn.* Koš s vysýpáním spodem se zavěsí na vysokozdvih nebo jiné zvedací zařízení (kočka, vrátek), pomocí šroubového otevíracího mechanizmu se otevře dno a odvodněný kal včetně filtrační vložky se vysype spodem. Koš je zpevněný. Je vyroben z jeklu a děrovaného plechu (standart je z kulatiny a pletiva).


Dehydratační jednotku včetně náhradních filtračních vložek je možno zakoupit v našem e-shopu e-cerpadla.cz v části ODVODŃOVÁNÍ KALŮ.

 


Kalolis je diskontinuální zařízení. Filtrovaná suspenze je pod tlakem dopravována do filtračních komor kalolisu, které jsou tvořeny hydraulicky stlačenými elementy (deskami). Pevné podíly jsou zachycovány na filtračních plachetkách umístěných mezi jednotlivými deskami kalolisu a vytváří tzv. filtrační koláč. Nosná kapalina (filtrát) prochází filtračními plachetkami a odtéká drenážními kanálky do sběrného systému. Po otevření hydraulického uzávěru jsou od sebe oddáleny elementy a koláč ručně nebo automaticky odstraněn z vnitřních prostor desek. Po opětovném sestavení filtračních elementů a případném promytí filtračních plachetek se celý filtrační cyklus opakuje. K jeho přednostem patří především variabilnost a s tím spojená možnost přizpůsobení individuálním požadavkům provozovatele, vysoký stupeň separace, bezpečný provoz, dlouhá životnost a malé prostorové nároky (tj. maximální filtrační plocha na minimálním prostoru). Některé konstrukce kalolisu umožňují i promývání filtračního koláče nebo jeho dodatečné odvodňování pomocí stlačovacích membrán nebo profukováním vzduchem.

Logo_paticka

copyright (C) IMPEA s.r.o.
2007 - 2015

Tel.: +420 603 438 923
e-mail: info@impea.cz