Cs En

Dokonale vyčištěná voda

Inteligentní řídící automatika

Neutralizační stanice jsou vybaveny INTELIGENTNÍ ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKOU. Jedná se o řídící systém, který přizpůsobuje výkon zařízení velikosti produkce odpadních vod a zajišťuje v každém okamžiku jejich optimální čištění. Upozorňuje obsluhu v předstihu na potřebu údržby nejdůležitějších částí zařízení a informuje ji o všech událostech pomocí rozsáhlého systému varovných hlášení. Tím je dosaženo minimálních nároků na obsluhu a eliminace jejího vlivu na účinnost čistícího procesu. Všechny činnosti, u kterých to má smysl, jsou automatizovány a ovládány řídící automatikou s možností přepnutí na ruční ovládání.

 

Výkon čistírny (neutralizační stanice) ARRHENIUS je řízen v určeném rozmezí automaticky podle výšky hladiny v akumulační nádrži surové vody. Když se nastavená úroveň hladiny zvýší, začne se zvyšovat i výkon čistírny, když se sníží, začne se snižovat i výkon. V akumulační nádrži se udržuje hladina na nastavené úrovni, což umožní optimální vyrovnání kvality přitékající surové vody.


Při každé změně výkonu dojde automaticky k „přepočítání“ všech nastavených hodnot výkonů všech proporcionálně ovládaných čerpadel.
Všechny sondy na měření pH a redox-potencilálu surové vody nebo vody s neutralizačním kalem jsou pravidelně ostřikovány, čímž se prodlouží interval jejich čištění a zvýší se jejich provozní spolehlivost.

 


Logo_paticka

copyright (C) IMPEA s.r.o.
2007 - 2015

Tel.: +420 603 438 923
e-mail: info@impea.cz