Cs En

Dokonale vyčištěná voda

Čištění vody ze stříbření skla

Při stříbření skla dochází k produkci odpadní vody, která mimo stříbra obsahuje i NHIV. Vzhledem k tomu, že v řadě případů dochází k vypouštění vyčištěné vody do vodotečí s nízkým průtokem nebo přímo do BČOV, bývá hodnota požadované koncentrace stříbra ve vyčištěné vodě v relaci s požadovanou pro pitnou vodu.


Nabízíme Vám originální čistící postup s následujícími vlastnostmi:

 

  • Dosažení požadované účinnosti snížení koncentrace stříbra ve vyčištěné vodě umožňující následné společné dočištění se splaškovými vodami v BČOV. Zbytková koncentrace stříbra ve vyčištěné vodě se pohybuje pod 0,02 mg Ag/l při znečištění surové vody nad 100 mg Ag/l.
  • Jednoduchost čistícího postupu, jednoduchá provozní kontrola.
  • Možnost "vytěžení" stříbra z čistírenského kalu.
  • Malá prostorová náročnost.
  • Automatický provoz..
  • Zajištění dodávky "na klíč".

 

Finanční prostředky získané regenerací stříbra z čistírenského kalu zajistí velice krátkou návratnost pořizovací investice za čistírnu.

 

Logo_paticka

copyright (C) IMPEA s.r.o.
2007 - 2015

Tel.: +420 603 438 923
e-mail: info@impea.cz