Cs En

Dokonale vyčištěná voda

Rekonstrukce neutralizačních stanic

V případě požadavku dosažení užitných vlastností čistíren ARRHENIUS u stávající čistírny odpadních vod (neutralizační stanice) nabízíme provedení její úpravy (výměna a doplnění části stávajícího zařízení) formou rekonstrukce.

Optimální rozsah spolupráce se zákazníkem:

  • Laboratorní prověření účinnosti navrženého postupu čištění u reprezentativního vzorku odp. vody, optimalizace dávkování činidel.
  • Zpracování projektové dokumentace v požadovaném rozsahu.
  • Dodání a montáž technologického zařízení.
  • Dodávka a montáž řídící automatiky nebo prvků měření a regulace včetně elektroinstalace.
  • Zprovoznění čistírny odpadních vod.
  • Zaškolení obsluhy.
  • Zpracování provozního řádu.
  • Vyhodnocení zkušebního provozu.
  • S rekonstrukcemi máme bohaté zkušenosti.


Objekt neutralizační stanice před rekonstrukcí


Objekt neutralizační stanice po rekonstrukci

Logo_paticka

copyright (C) IMPEA s.r.o.
2007 - 2015

Tel.: +420 603 438 923
e-mail: info@impea.cz